سایه ابرو کنویس

سایه ابرو کنویس

سایه ابرو کنویس   ضد آب با ماندگاری طولانی بدون ایجاد خطوط قابلیت جذب چربی اضافی پوست به دلیل ماندگاری مناسب به هیچ عنوان ریزش ندارد در 5 شید رنگی بسیار جذاب تایید شده توسط وزارت بهداشت و درمان

ادامه مطلب